Talent management

StaffGenie, de sleutel tot succes!

  • Inzicht in promoties
  • Optimaliseer de planning van cursussen en trainingen
  • Diversiteit binnen de organisatie
  • Beweging van talent in de organisatie
  • Inzichten in skills en capaciteiten
Promotions

Inzicht in promoties

Verbeter je promotiestructuur! Krijg inzicht in de huidige structuur van promoties, zodat op het juiste moment het juiste talent op de juiste posities in de organisatie terecht komt.  

Cursussen en trainingen

Breng de ontwikkeling van talent naar een hoger niveau. Analyseer welke skills en capaciteiten jouw mensen dienen te ontwikkelen en maak een strategisch ontwikkelplan om deze skills binnen de gewenste tijd te ontwikkelen. Stimuleer interne promoties en breng talenten sneller op het gewenste niveau.

Diversiteit
Diversiteit

Een divers personeelsbestand heeft veel voordelen. Benut deze voordelen door beter inzicht te krijgen op de diversiteit binnen de organisatie en afdelingen. Krijg inzicht in de knoppen waaraan gedraaid moet worden om het gewenste effect te verkrijgen. 

Beweging binnen de organisatie

Krijg inzicht in de huidige en toekomstige personeelsbewegingen in de organisatie. Jouw data gecombineerd met de simulatiekracht van StaffGenie, stellen je in staat om mogelijke bewegingen van het talent binnen de organisatie inzichtelijk te krijgen. 

Wij lossen echte problemen op

Voorkom een tekort aan kennis en personeel, analyseer waar de knelpunten liggen en handel!

Wij hebben goede antwoorden

Vraag het ons!

Ons datamodel is generiek, wat betekent dat we gegevens uit vele bronnen kunnen gebruiken en deze kunnen transformeren om ze aan te passen aan de oplossing.  Wij kunnen gebruik maken van alle belangrijke gegevens met betrekking tot de organisatie van onze klant en de vragen die ze oproepen. Meestal gaat het om gegevens over de medewerkers en de functies die zij invullen, de organisatorische en functionele structuur, de bekwaamheden/vaardigheden van de medewerkers en de bekwaamheden/vaardigheden die voor een functie gewenst zijn. Tevens betreft het de processen die door de medewerkers worden uitgevoerd en de hoeveelheid activiteiten die voortkomen uit de vraag naar het werk, het verloop en de pensionering, de aanwervingsprocessen, de carrièrepaden, de interne stromen, en andere stromen. Gebruikte gegevens worden altijd aangepast aan de problemen van de klant en de beschikbaarheid van de gegevens.

Interventies in de organisatie in de loop van de tijd worden gedefinieerd in de scenario datasets. Dit zijn relatieve of nominale veranderingen in bepaalde variabelen, die betrekking kunnen hebben op factoren zoals toekomstige vraag, automatisering van het werk, afnemende opbrengsten, groei/afname van het personeelsbestand, kostenveranderingen, enz.

Ja, StaffGenie heeft een ingebouwde dashboard editor waarmee gebruikers gegevens kunnen transformeren en visualiseren zoals ze het nodig hebben. Dashboards kunnen eenvoudig worden opgeslagen en gedeeld.

Gemeenschappelijke oplossingen voor personeelsplanning richten zich op het begrijpen van de huidige situatie en het voorspellen van vraag en aanbod. StaffGenie gaat verder dan dat: door gebruik te maken van prognoses, helpt het u inzicht te krijgen in elke afzonderlijke actie die nodig is om uw strategie te implementeren. Het helpt u de impact te begrijpen van elke interventie die u moet ondernemen om uw strategie met succes te implementeren.

Ja, een van de belangrijkste sterke punten van onze oplossing is de mogelijkheid om in een aantal scenario’s een enorme oplossingsruimte van mogelijke toekomstmogelijkheden te onderzoeken. Elk scenario heeft zijn eigen outputdataset die vergeleken kan worden met andere outputdatasets. Er kunnen meerdere datasets van elk type dataset zijn.

StaffGenie heeft een set van KPI’s die het out-of-the-box uitvoert. Deze zijn op de vraag, het aanbod, de kloof, de processen, de mogelijkheden, de vaardigheden en de kosten. Al deze KPI’s kunnen worden gevisualiseerd op een globaal niveau en worden gedetailleerd naar de individuele positie en rol. Naast deze KPI’s kunnen klantspecifieke oplossingen worden aangepast om nieuwe KPI’s op te nemen.

Do You Want To Boost Your Business?

To win in the marketplace you must first win in the workplace.