Share on linkedin
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on google

Top 5 voordelen van strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning, vaak aangeduid met SPP, is tegenwoordig een veelvoorkomend onderwerp. Met de “war for talent” in het verschiet hebben veel HR-professionals van grote bedrijven geconcludeerd dat het personeelsbestand zo optimaal mogelijk moet worden benut en dat talent binnen de organisatie moet worden gekoesterd. Veel mensen die werkzaam zijn binnen HR zien strategische personeelsplanning daarom als de belangrijkste ontwikkeling op het gebied van Human Resource Management, maar wat zijn nu de top 5 concrete voordelen van strategische personeelsplanning?

De voordelen van Strategic Workforce Planning

Strategische personeelsplanning heeft veel voordelen. Als we kijken naar de top 5 voordelen van SPP, dan kunnen we deze als volgt formuleren: 

  1. Evaluatie van de commerciële bedrijfsstrategie;

  2. Het managen van personeel om de commerciële doelstellingen te behalen;

  3. Identificeren van tekorten en overschotten;

  4. Scenario-ontwikkeling om tekorten en overschotten te verhelpen ;

  5. Verbetering van Talent Management programma’s.

Strategische personeelsplanning

1. Evaluatie van de commerciële bedrijfsstrategie

Het belangrijkste voordeel van strategische personeelsplanning is naar onze mening de evaluatie van de strategische doelstellingen. Het evalueren van strategische doelstellingen is zeer waardevol als het gaat om het managen van uw personeel. Met behulp van de juiste tool is het mogelijk om de impact van strategische doelstellingen op uw personeelsbestand te berekenen. Dit stelt u in staat om te analyseren of uw huidige personeelsbestand de huidige strategische doelstellingen kan bereiken, of u veranderingen binnen uw personeelsbestand moet doorvoeren en sommige tools kunnen u zelfs vertellen wanneer u deze veranderingen binnen uw personeelsbestand moet doorvoeren om uw korte- en langetermijndoelstellingen te bereiken.

2. Managen van personeel om de commerciële doelstellingen te behalen

Zodra je de strategische doelstellingen hebt geëvalueerd, ben je op de hoogte van de ogenschijnlijke discrepanties tussen de commerciële doelstellingen en het personeelsbestand. Op basis van de verschillen tussen de strategie en het personeelsbestand kan worden bepaald welke veranderingen in het personeelsbestand moeten worden doorgevoerd om de strategische doelstellingen te kunnen halen. In veel organisaties brengt het ontwerpen van uw personeel volgens de strategische commerciële doelstellingen grote investeringen met zich mee. Middels gebruik van SPP is het mogelijk om verschillende scenario’s te testen, om zo de beste investeringen te bepalen voor het behalen van uw doelstellingen.

3. Identificeren van tekorten en overschotten

Strategische personeelsplanning stelt je in staat om overschotten en tekorten binnen het huidige en toekomstig personeelsbestand te identificeren. Door de huidige situatie van uw organisatie te analyseren met tools die specifiek zijn ontworpen voor strategische personeelsplanning, bent u in staat om te bepalen of er tekorten of overschotten zijn binnen uw organisatie. Vervolgens ben je dan in staat om te onderzoeken wat hier de oorzaak van is. Je kunt de oorzaken van deze tekorten en overschotten analyseren voor de huidige situatie, maar één van de belangrijkste kenmerken van SPP is dat je dit ook voor de toekomst kunt onderzoeken. Doelen en prestaties kunnen in de loop van de tijd opnieuw worden geëvalueerd en waar nodig worden bijgesteld.

strategische personeelsplanning

4. Scenario-ontwikkeling om tekorten en overschotten te verhelpen

Wanneer je weet dat er tekorten of overschotten binnen de organisatie zijn of zullen zijn, wil je deze uiteraard verhelpen. SPP stelt u ook in staat om tekorten en overschotten op te lossen. Het oplossen van tekorten en overschotten gebeurt door middel van scenarioplanning. Door middel van scenarioplanning kunt u onderzoeken welke mogelijke oplossingen effectief zijn om deze problemen in de toekomst te doen voorkomen. Op basis van deze gegevens kunt u vervolgens een gedetailleerd actieplan opstellen gebaseerd op data. Dit is een zeer effectieve manier om kennis te combineren met data inzichten, zodat u de best mogelijke beslissingen kunt nemen voor uw medewerkers.

5. Improvement of your Talent Management

Met de opkomende “war of talent” investeren organisaties nu enorm veel in talent management programma’s. Strategische personeelsplanning kan helpen met het verbeteren van talent management programma’s en kan deze zelfs substantieel beter en effectiever maken. Middels tools voor strategische personeelsplanning, zoals bijvoorbeeld StaffGenie, ben je in staat om te achterhalen welke bewegingen je talenten maken door de organisatie heen en ook waar de meeste talenten de organisatie verlaten. Deze tools stellen je in staat om trainingsprogramma’s beter te plannen en deze dus nog effectiever te laten worden. Dit verhoogt onder andere de kans dat talenten langer bij jouw organisatie blijven en zorgt er dus voor dat het toekomstige perspectief van je organisatie beter wordt.

Conclusie

Strategische personeelsplanning kan veel voordelen opleveren voor uw organisatie, waaronder strategie-evaluatie, scenarioplanning, het behouden van medewerkers, het identificeren van tekorten en overschotten en natuurlijk kan het je organisatie enorm helpen bij het behalen van bedrijfsdoelstellingen. SPP kan ook helpen om een organisatie beter voor te bereiden op de toekomst en om toekomstige uitdagingen  beter te voorspellen. Een effectief strategisch personeelsplan kan richting geven aan alle gebieden in uw organisatie. Begin met het nemen van data gestuurde beslissingen en zie hoe SPP kan helpen om zowel korte als lange termijn bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

De verschillende niveau’s van personeelsplanning

Om een beter inzicht te krijgen in de verschillen met de personeelsplanning, splitsen we de personeelsplanning op in drie lagen. We bespreken zowel de operationele, tactische als strategische planning. We hopen dat middels onderstaande uitleg beter zult begrijpen wat de verschillen tussen de planningsniveau’s zijn en op welke niveau’s bepaalde beslissingen genomen worden.

Read More »