Gap analyse

Efficiënte en optimale groei

StaffGenie, de sleutel tot succes!

  • Analyseer de huidige en toekomstige vraag
  • Analyseer het huidige en toekomstige aanbod
  • De geografische spreiding van mensen
  • Medewerkers per locatie
  • Risicofactoren

Het heden en de toekomst zijn met elkaar verbonden!

Demand

Huidige situatie

Visualiseer de huidige vraag. Definieer de vraag op basis van verkoopcijfers, activiteiten, processen, projecten en FTE’s. Bereken de vereiste personeelsomvang met behulp van productiviteitsindicatoren. 

Toekomstige situatie

Voorspel de toekomstige vraag op basis van historische gegevens en strategische beslissingen. Gebruik dit als input om het toekomstige personeelsbestand vorm te geven.

Supply

Huidige situatie

Analyseer of het personeelsbestand de huidige vraag aankan. Identificeer exact waar de knelpunten in de organisatie bestaan en analyseer welke maatregelen het best werken om deze knelpunten op te lossen.

Toekomstige situatie

Simuleer hoe het personeelsbestand er in de toekomst uit zal zien. Identificeer toekomstige knelpunten, ontwikkel meerdere scenario’s om deze knelpunten op te lossen en bepaal welke maatregelen het best kunnen worden geïmplementeerd.

Medewerkers per locatie

Analyseer het aantal medewerkers per locatie. Onderzoek trends en knelpunten. Ontdek deze in een vroeg stadium, waardoor je vroeg genoeg kunt bijsturen. 

Verzuim per afdeling

Onderzoek het verzuim van medewerkers. Analyseer afdelingen die afwijken en onderzoek of voor bepaalde knelpunten structurele oplossingen moeten worden ontwikkeld.

Medewerkers per locatie

Risicofactoren

Onderzoek de robuustheid van strategische beslissingen om zo risico’s in beeld te brengen. StaffGenie helpt scenario’s te definiëren die gebruikt kunnen worden om verschillende toekomstbeelden te analyseren. Middels vergelijkingen krijgen gebruikers inzicht in de bandbreedte tussen falen en succes.

Wij hebben goede antwoorden

Vraag het ons!

Ons datamodel is generiek, wat betekent dat we gegevens uit vele bronnen kunnen gebruiken en deze kunnen transformeren om ze aan te passen aan de oplossing.  Wij kunnen gebruik maken van alle belangrijke gegevens met betrekking tot de organisatie van onze klant en de vragen die ze oproepen. Meestal gaat het om gegevens over de medewerkers en de functies die zij invullen, de organisatorische en functionele structuur, de bekwaamheden/vaardigheden van de medewerkers en de bekwaamheden/vaardigheden die voor een functie gewenst zijn. Tevens betreft het de processen die door de medewerkers worden uitgevoerd en de hoeveelheid activiteiten die voortkomen uit de vraag naar het werk, het verloop en de pensionering, de aanwervingsprocessen, de carrièrepaden, de interne stromen, en andere stromen. Gebruikte gegevens worden altijd aangepast aan de problemen van de klant en de beschikbaarheid van de gegevens.

Interventies in de organisatie in de loop van de tijd worden gedefinieerd in de scenario datasets. Dit zijn relatieve of nominale veranderingen in bepaalde variabelen, die betrekking kunnen hebben op factoren zoals toekomstige vraag, automatisering van het werk, afnemende opbrengsten, groei/afname van het personeelsbestand, kostenveranderingen, enz.

Ja, StaffGenie heeft een ingebouwde dashboard editor waarmee gebruikers gegevens kunnen transformeren en visualiseren zoals ze het nodig hebben. Dashboards kunnen eenvoudig worden opgeslagen en gedeeld.

Gemeenschappelijke oplossingen voor personeelsplanning richten zich op het begrijpen van de huidige situatie en het voorspellen van vraag en aanbod. StaffGenie gaat verder dan dat: door gebruik te maken van prognoses, helpt het u inzicht te krijgen in elke afzonderlijke actie die nodig is om uw strategie te implementeren. Het helpt u de impact te begrijpen van elke interventie die u moet ondernemen om uw strategie met succes te implementeren.

Ja, een van de belangrijkste sterke punten van onze oplossing is de mogelijkheid om in een aantal scenario’s een enorme oplossingsruimte van mogelijke toekomstmogelijkheden te onderzoeken. Elk scenario heeft zijn eigen outputdataset die vergeleken kan worden met andere outputdatasets. Er kunnen meerdere datasets van elk type dataset zijn.

StaffGenie heeft een set van KPI’s die het out-of-the-box uitvoert. Deze zijn op de vraag, het aanbod, de kloof, de processen, de mogelijkheden, de vaardigheden en de kosten. Al deze KPI’s kunnen worden gevisualiseerd op een globaal niveau en worden gedetailleerd naar de individuele positie en rol. Naast deze KPI’s kunnen klantspecifieke oplossingen worden aangepast om nieuwe KPI’s op te nemen.

Do You Want To Boost Your Business?

To win in the marketplace you must first win in the workplace.