Share on linkedin
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on google

Waarom alle HR-managers gebruik zouden moeten maken van Kunstmatige Intelligentie

Wat is kunstmatige intelligentie eigenlijk?

Kunstmatige intelligentie (AI) is een overkoepelende term voor vele technieken in de informatica. Deze technieken hebben geen betrekking op statische voorgedefinieerde procedures, maar hebben als doel menselijke creativiteit en probleemoplossende vaardigheden na te bootsen. In de afgelopen jaren zijn we getuige geweest van een enorme toename in de toepassing van AI zoals zelfrijdende auto’s, slimme apparaten en chatbots. Met elke nieuwe toepassing van AI komen we een stap dichter bij de visionaire beelden van de wereld die in veel klassieke Sci-Fi films worden getoond.

Maar hoe helpt dit HR-managers? Met behulp van AI-technieken kunnen we nabootsen hoe mensen zich gedragen en hoe mensen beslissingen nemen, zelfs in hun dagelijks werk. Wat maakt dat mensen een baan aannemen, naar het werk gaan, een bepaalde handelswijze kiezen of een stap extra zetten? Het helpt ons de impact van beslissingen te begrijpen, nieuwe en krachtige zakelijke inzichten te verwerven en succesvolle strategieën te identificeren.

Voorspel de toekomst met kunstmatige intelligentie

We bevinden ons nu in een tijdperk waarin met voldoende gegevens, de juiste technologie en een dosis wiskunde het mogelijk is geworden om de toekomst te voorspellen en zelfs voor te schrijven. Kortom, business analytics helpt ons bij het ontdekken, begrijpen en communiceren van bedrijfsstrategieën. Bedrijven kunnen analytics toepassen op data om hun bedrijfsprestaties te beschrijven, te voorspellen en te verbeteren.

Datamining en ontdekking: data-onderzoek op basis van een specifieke vraag, waarbij we data proberen te gebruiken om een antwoord te vinden op een specifieke vraag. Bij personeelsplanning wordt dit meestal toegepast om inzicht te krijgen in de rekruterings- en uitstroomsnelheid.

Trendanalyse en voorspellende analyse: specifiek zoeken naar oorzaak-gevolgrelaties om bepaalde gebeurtenissen te verklaren of om toekomstig gedrag te voorspellen. Dit helpt ons te begrijpen hoe onze vraag zal groeien, maar ook om de persoon te identificeren die waarschijnlijk de organisatie zal verlaten.
 
Scenarioanalyses en optimalisatie: zoeken naar de juiste set van beslissingen om een specifiek doel te bereiken. Dit helpt ons om bedrijfsstrategieën te vertalen in bruikbare HR-beslissingen.
Kunstmatige intelligentie in HR

Het gebruik van data en Ai in HR

Wanneer Big Data wordt gebruikt voor Human Resource doeleinden, staat het bekend als People Analytics, HR Analytics en Workforce Management Analytics. Managers van HR-afdelingen kunnen enorm profiteren van de gegevens die voor hen beschikbaar zijn. De gegevens kunnen helpen bij het verkrijgen van nieuwe inzichten, het vinden van patronen en het op een zeer nauwkeurige manier ondersteunen bij strategische beslissingen.  

Personeelsplanning wordt door de meeste organisaties nog steeds gezien als een jaarlijkse oefening waarbij de personeelsuitgaven worden beheerd als een kostenpost. Dit doen ze dan ook zonder rekening te houden met de vaardigheden of het talent dat nodig is om de bedrijfsdoelstellingen te halen. De HR-afdeling en business units hebben weinig inzicht in het aantal werknemers dat ze hebben de capaciteiten die ze hebben en of deze voldoende zijn om de omzet en andere doelstellingen te bereiken. En vaak zijn ze zich ook nog eens onbewust van de gevolgen hiervan. Uit een onderzoek van Harvard Business Review blijkt bijvoorbeeld dat dat een overweldigende meerderheid van de respondenten door een ontoereikende personeelsplanning niet in staat is om de bedrijfsdoelstellingen te halen (Harvard Business review, 2015).

Veel organisaties beschikken al over veel nuttige gegevens over hun personeelsbestand, verdeeld over de verschillende bedrijfsfuncties. Idealiter zouden ze deze gegevens gebruiken, verbinden en analyseren om de huidige staat van hun personeelsbestand te begrijpen. Op basis van deze gegevens zouden dan vervolgens discussies kunnen worden gevoerd betreft het talent dat nodig is om de bedrijfsdoelstellingen te halen. Geavanceerde personeelsplanning omvat het begrijpen van de kosten, het aannemen van trends en uitputting, evenals de economische en zakelijke factoren die hen stimuleren. Middels gebruik van deze informatie kunnen vervolgens scenario’s worden gemodelleerd om te bepalen welk scenario optimaal is voor het bereiken van de doelstellingen.

Conclusie

Kunstmatige intelligentie maakt de wereld snel slimmer. Voor bedrijven en vooral voor HR-managers is het belangrijk dat de invoering van Big Data Analytics zeer serieus wordt genomen en naast de ‘business as usual’ wordt ingevoerd. Big Data Analytics heeft zijn waarde al bewezen, maar veel bedrijven hebben de waarde van Big Data Analytics nog niet zelf ervaren.

De verschillende niveau’s van personeelsplanning

Om een beter inzicht te krijgen in de verschillen met de personeelsplanning, splitsen we de personeelsplanning op in drie lagen. We bespreken zowel de operationele, tactische als strategische planning. We hopen dat middels onderstaande uitleg beter zult begrijpen wat de verschillen tussen de planningsniveau’s zijn en op welke niveau’s bepaalde beslissingen genomen worden.

Read More »